- english -     - français -
Mgr. Magdaléna Vyškovská  
www.kdpcr.cz

Daňový poradce

Mgr. Magdaléna Vyškovská, osvědčení KDP CR č. 2371

Email: magdalena@vyskovska.cz
Mob.: + 420 603 819 615
Tel.: + 420 224 152 145
Fax: + 420 224 152 146

Sídlo daňového poradce:
Vodičkova 41
110 00 Praha 1

IČ: 64914011


Daňový poradce Mgr. Magdaléna Vyškovská vydává ve vydavatelství Wolters Kluwer další knihu Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie).

Zahraniční judikatura je čím dál tím víc citována v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ČR i Ústavního soudu ČR. Proto srovnání české a francouzské judikatury přináší cenné poznatky pro českou praxi.

Publikace přehledně vysvětluje, jak používat smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jak je číst, dále rozebírá jednotlivé články smluv o zamezení dvojího zdanění doplněné o ustanovení zákona o daních z příjmů, pokynů Ministerstva financí, koordinačních výborů a samozřejmě související judikatury.


Kniha vyšla srpnu 2010. Knihu je možné objednat na adrese Wolters Kluwer


Magdaléna Vyškovská se pravidelně umísťuje v anketě ERA DAŇAŘ & DAŇOVÁ firma ROKU:

2013 - Největší daňová hvězda v kategorii mezinárodní daně
2012 - Členka daňové kanceláře snů
2010 - Největší daňová hvězda v kategorii mezinárodní daně
2010 - Členka daňové kanceláře snů

 

 

Specializace:

  • Daň z příjmu fyzických osob se zaměřením na zdaňování cizích státních příslušníků.

  • Zastupování cizích státních příslušníků před finančním úřadem.

  • Daň z příjmu právnických osob.

  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Jazykové znalosti: Francouzština, Angličtina

Autorka knih:

  • Cizinci a daně (Wolters Kluwer 2003, 2005, 2011) (Wolters Kluwer 2011)

  • Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie) (Wolters Kluwer 2010)
  • Přednášková činnost: kurzy v českém a francouzském jazyce pro různé agentury a obchodní komory především v oblasti zamezení dvojího zdanění, zdaňování cizích státních příslušníků, vysílání zaměstanců a sociální zabezpečení v EU.